Pro tuzemské i zahraniční zákazníky zajišťujeme dodávky mechanických součástí včetně jejich kompletního opracování. Viz Kooperace foto

Mezi naše hlavní obory patří:
Frézování konvenční i na CNC frézovacích centrech
Soustružení konvenční i na CNC soustružnických centrech
Vrtání konvenční a vyvrtávání na vodorovných vyvrtávačkách
Broušení rotačních i nerotačních součástí
Výroba ozubení
Tepelné zpracování (žíhání, zušlechtění, cementace, kalení, nitridace)
Lakování, černění
Obrábění výkovků a odlitků ze železných i neželezných kovů
Svařované díly včetně náročných svařovacích sestav
Výroba upínacích přípravků pro obráběcí stroje