FRUQ 400 – VR/24

FRUQ 400 – VR/24, šířka stolu 4m a pojezd 24m v ose X.

Řešená technologie na obráběcím centru s posuvným portálem

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400

Technologie obrábění stroj-FRUQ400